Home » Agro » Bestrijdingsmiddelen

Perfecte gewasbescherming met het juiste bestrijdingsmiddel

Een gepaste gewasbescherming begint bij kennis. Dat betekent enerzijds een inzicht in de nieuwe producten, onkruiden en de heersende insectenplagen, maar anderzijds ook een goed beeld hebben van de problematiek via een controle op het veld. Aegten Agro zet sterk in op een grondige kennis van de problematiek om een gepast bestrijdingsmiddel aan te bieden.

Productkennis

We onderhouden voortdurend contact met de verschillende producenten van bestrijdingsmiddelen. Hun vertegenwoordigers bezoeken ons om recente ontwikkelingen en nieuwe producten toe te lichten en wij volgen regelmatig studiedagen en opleidingen bij de producenten of bezoeken hun proefvelden om onze kennis over nieuwe onkruiden en de werking van nieuwe producten up-to-date te houden.

Controle op het veld

Om onze productkennis aan het juiste probleem te linken, verwerven we via een controle op het veld een correct inzicht in de problematiek. Welke onkruiden zijn er precies aanwezig? Welke schimmel ontwikkelt zich? Die informatie stelt ons in staat een gepast bespuitingsschema voor te stellen met het meest geschikte herbicide, fungicide of insecticide of een mix van producten. Het doel is met zo weinig mogelijk actieve stoffen het gewenste resultaat te bereiken.

  • Bewaar sproeimiddelen altijd in een vorstvrije ruimte
  • Zorg dat de ruimte goed verlucht is
  • Reinig de spuittoestellen op de juiste manier
  • Maak gebruik van een georganiseerde ophaling van lege bussen en verpakkingen
  • Spuit op het juiste tijdstip en met een juiste dosering