Home » Agro » Zaden

Zaden

De keuze van het juiste zaad is de sleutel tot een succesvolle oogst. Aegten Agro begeleidt je met uitgebreid advies, gebaseerd op verschillende proefveldresultaten om het meest geschikte maïszaad, graszaad of zaaigranen te kiezen.

Maïs

Aegten Agro selecteert de beste zaadsoorten op basis van ervaringen van onze klanten, rassenlijsten en bezoeken aan proefvelden van onze leveranciers en de overheid in binnen- en buitenland. We houden daarbij rekening met factoren zoals de opbrengst, zetmeelgehalte, verteerbaarheid, legervastheid of fusariumresistentie. Bij dorsmaïs kijken we verder ook naar de dorsbaarheid en resistentie tegen builenbrand.

Voor het planten van de maïs adviseren we een loonwerker in te schakelen. Hij heeft het juiste materieel en de nodige kennis en ervaring om het juiste plantresultaat te bereiken. Plant je toch liever zelf, dan kun je bij ons terecht voor het huren van een maïsplanter. Aegten Agro beschikt over verschillende planters.

Grassen

Gras zaai je voor 3 à 5 jaar en je wilt tot het laatste jaar een optimale oogst. Dat doel werk je in de hand met de keuze van het juiste grasmengsel. Hiervoor houden we rekening met de functie van het weiland. Ligt de nadruk op begrazen of net op maaien? Hoe extensief zal het beheer zijn?

Vervolgens kijken we naar de behoeften:

  • Kroonroestresistentie
  • Opbrengst
  • Wintervastheid
  • Vreetindex

Op basis van de antwoorden op al die vragen stellen we het juiste graszaadmengsel samen. En dat niet alleen voor de veehouder, ook voor de paardenliefhebber hebben we een gepast graszadengamma, met onder meer Horse master en Stargras.

Granen

Triticale geniet in onze regio een grote voorkeur omwille van zijn gemakkelijke teelttechniek en hoge opbrengst op onze droge zandgrond. In Zuid-Limburg zijn vooral de tarwerassen populair. De laatste jaren is wintergerst ook opnieuw geliefd omwille van de nieuwe rassen (hybrides) en een nieuwe generatie fungicide voor de laatste bladbespuiting.

Welke graansoort je ook wenst te zaaien Aegten Agro is als geen ander thuis in het zadenaanbod van de verschillende leveranciers. We volgen de resultaten van hun proefvelden en die van de proefcentra nauwgezet op om de diverse soorten naar waarde te kunnen schatten. Samen met onze eigen ervaringen biedt die kennis de solide basis om je het gepaste zaad binnen de gewenste graansoort voor te stellen.

Aanvullende dienstverlening

Naast de zaden kun je bij ons ook terecht voor de huur van zaaimachines. We beschikken over verschillende machines. Ook voor het pletten van de geoogste granen bieden we oplossingen:

Geoogste granen kunnen we bij ons op het bedrijf pletten en terug leveren in containers. Hierdoor ben je zeker van een vers en droog product met een vrij goede structuur, dat vrij is van schimmels.

Net als bij maïs adviseren we om voor het zaaien van grassen en granen om een beroep te doen op een loonwerker. Hij heeft de nodige ervaring en de aangepaste machines.