Home » Geschiedenis

Geschiedenis van Aegten nv

Meer dan 75 jaar al is de naam Aegten een vaste waarde in landbouwmiddens. Aanvankelijk eerst in Meeuwen in omstreken, vandaag tot ver over de landsgrenzen. Een terugblik op de ontstaansgeschiedenis

1938

Jan Aegten legt de grondslag van het bedrijf in een oude watermolen die hij samen met zijn vrouw Anna Roex uitbaat.

Jaren ‘40

Om het rendement van de watermolen te verhogen, schafte Jan Aegten een dieselmotor. Naast het minder rendabele malen, vulde Jan de activiteiten aan met de verkoop van veevoeders en meststoffen.

1963

De zonen kwamen geleidelijk mee in het bedrijf en de firma bouwt een magazijn met graansilo’s langs de Peerderbaan in Meeuwen.

Jaren ‘70

Een grotere opslagplaats laat toe meer meststoffen, veevoeders en granen te bewaren. De verkoopsactiviteiten reiken voor het eerst over de landsgrenzen en wegenzout wordt een nieuw segment in het productgamma. Sindsdien bevoorraden we tal van gemeentebesturen.

Jaren ‘80

Aegten nv lag mee aan de grondslag van landbouwzout. Het zout speelt een belangrijke rol in het bemestingsschema. De firma trekt een landbouwkundig ingenieur aan om het advies aan de landbouwers te verbeteren. Advies is en blijft een sleutelbegrip in de filosofie van ons bedrijf.

1987

De bouw van een derde magazijn drong zich op omdat meststoffen en zouten meer en meer per schip aangevoerd worden en voor enkele maanden gestockeerd moeten worden. De betonnen keerwanden voor de bouw van het magazijn fabriceerden we zelf. Ze werden later een nieuw product dat in tal van havens wordt gebruikt. Nog in deze periode hebben we onze teeltbegeleiding uitgebreid naar zaadkeuze (zaaigranen, maïszaad, …) en gewasbescherming.

1990

Na tweejarig onderzoek aan de Universiteit van Leuven lanceerden we het product KAPTO. Het vermindert de ammoniakemissie uit mengmest drastisch. Daarnaast breiden we het gamma voor de landbouw met landbouwfolie en mineralen uit. We bieden vanaf dan een totaalpakket voor de landbouwer.Sinds begin jaren 90 bieden we onze diensten en producten ook aan groendiensten, gemeentebesturen, tuinaanleggers en boomkwekerijen

1994

Start met de import en verkoop van landbouwmachines uit Italië.

Eind jaren ‘90

Start met het aankopen en drogen van korrelmaïs. De derde generatie zet zijn eerste stappen in het familiebedrijf.

2006

Opening Agro Dier en Tuin, een speciaalzaak voor professionelen en hobbyisten die kwalitatieve producten zoeken voor hun tuin, gazon, moestuin of huisdier.

2015

Overname Keulen-Moors bv in Riemst. De specialist in gewasbescherming, meststoffen, en zaden voor land- en tuinbouw in de Euregio werd herdoopt naar Agro Sud. (LINK naar website Agro Sud)