Hormoonhuishouding in aardappelplant met juiste kennis en middelen bijsturen

Hormoonhuishouding in aardappelplant met juiste kennis en middelen bijsturen

Stress kan de opbrengst in het aardappel­gewas behoorlijk remmen. Droogte als in het voorbije teeltseizoen kan een rol spelen, maar er zijn meerdere factoren als oorzaak aan te wijzen. Een stressreactie in de plant is te verklaren in de veranderende hormoon­huishouding. Die is met de juiste kennis en middelen bij te sturen. Stoller, Amerikaans producent van plantvoedingsmiddelen, weet hier veel van af.

Sinds kort testen we een reeks pro­ducten van deze Amerikaanse onderneming uit. De eerste resultaten lijken veelbelovend.

Het vakblad voor de aardappelsector ‘Aardappelwereld’ wijdde in haar novembernummer een volledig artikel aan deze veelbelovende techniek. Je vindt er alles over vanaf pagina 55.

Wil je meer weten over onze resultaten of over deze techniek? Neem dan zeker contact op.