Home » Zouten » Landbouwzout en voedingszout

Landbouwzout en voedingszout

Zout is niet alleen de basis voor heel wat producten die we dagdagelijks gebruiken, het is ook een onmisbaar gegeven in een gezonde veestapel.

Landbouwzout

Landbouwzout maakt het mogelijk natriumtekorten in het voedingsrantsoen of op bodemniveau aan te vullen.

Natrium op bodemniveau

Het verminderd gebruik van natriumhoudende meststoffen maakt dat er natriumtekorten ontstaan in de bodem. Via een grondontleding kunnen we dit tekort duidelijk vaststellen en een strooi-advies op maat voorstellen.

Natrium op voederniveau

De opmars van maïs – een van nature natriumarm voer – in het voedselrantsoen zorgt voor een onevenwicht in het mineralenaanbod. Dat kun je wegwerken door natrium in de gras- of maïskuil te strooien of door het met de mengvoerwagen mee te mengen in de dagelijkse dosis.

Hoogproductieve dieren hebben grotere behoeften. Met een uitgebalanceerde mineralenbehoefteberekening houd je de gezondheid op peil. We werken hier met verschillende mineralen – krijt, voederfosfaat, voedermagnesium, zout, natriumbicarbonaat – om nog beter in te spelen op de specifieke behoeften van uw dieren.

Industriezout

Een groot deel van de zoutproductie in de wereld wordt gebruikt als industriezout. Het is een belangrijk bestanddeel in verschillende veevoeders.

We leveren industriezout in verschillende korrelgroottes en vormen.