Stockage & drogerij

Geoogste granen bewaren is niet vanzelfsprekend. Maïs moet ingedroogd worden tot een vochtgehalte van 15%. Alle granen moeten onder geconditioneerde omstandigheden bewaard worden om schimmelvorming en aantasting door insecten te vermijden.

We helpen je graag verder

Maïsdrogerij

Maïs wordt best zo snel mogelijk na het oogsten gedroogd om schimmelvorming te vermijden. Aegten beschikt over een mobiele graandroger om het vochtgehalte van de maïskorrels terug te brengen tot 15%.

Stockage

Zowel de gedroogde maïs als de granen kan je op aanvraag stockeren. Voor de opslag van het graan worden de silo’s gereinigd en ontsmet. Bij het vullen van de silo’s behandelen we het graan met een insecticide om aantasting door insecten te vermijden. Tijdens het bewaren monitoren we de temperatuur om te vermijden dat die te hoog oploopt. Daarnaast nemen  we op regelmatige tijdstippen stalen om het graan te controleren op de aanwezigheid van mycotoxines, residuen of salmonella. Onze werkwijze wordt jaarlijks gecontroleerd door een externe en onafhankelijke organisatie. Zo waarborgen we dat we continu de geldende normen naleven.

Veelgestelde vragen over stockage

Heb je nog vragen over de stockage? Contacteer ons.

Kan iedereen granen leveren?

Iedereen die granen teelt en in orde is met Vegaplan of IKKB, mag granen leveren bij ons. Diegenen die niet gecertificeerd zijn dienen vóór de oogst een kwaliteitsovereenkomst of poortwachtersdocument ondertekend te bezorgen.

logo close menu