Zaden

De keuze van het juiste zaaizaad is de sleutel tot een succesvolle oogst. Ons team begeleidt je met uitgebreid advies, gebaseerd op verschillende proefveldresultaten om het meest geschikte maïszaad, graszaad of zaaigraan te kiezen.

We helpen je graag verder

Maïs

Aegten selecteert de beste zaadsoorten op basis van ervaringen van onze klanten, rassenlijsten. Een meerwaarde zijn ook de bezoeken aan onze eigen proefvelden, deze van onze leveranciers of van overheden in binnen- en buitenland. We houden daarbij rekening met factoren zoals de opbrengst, zetmeelgehalte, verteerbaarheid, legervastheid of fusariumresistentie. Bij dorsmaïs kijken we ook naar de dorsbaarheid en de resistentie tegen builenbrand.

Grassen

Gras zaai je voor 3 à 5 jaar en je wilt tot het laatste jaar een optimale oogst. Dat doel werk je in de hand met de keuze van het juiste grasmengsel. Hiervoor houden we rekening met de functie van het weiland. Ligt de nadruk op begrazen of net op maaien? Hoe extensief zal het beheer zijn?

Vervolgens kijken we naar de behoeften:

  • kroonroestresistentie
  • opbrengst
  • wintervastheid
  • vreetindex
  • doorschietdatum

Op basis van de antwoorden op al deze vragen zoeken we het juiste graszaadmengsel, en dat niet alleen voor de veehouder, maar ook voor de paardenliefhebber.

Granen

Vroeger genoot triticale graan in onze regio een grote voorkeur omwille van zijn gemakkelijke teelttechniek en hoge opbrengst op onze droge zandgrond. In Zuid-Limburg zijn vooral de tarwerassen populair. De laatste jaren is wintergerst opnieuw geliefd dankzij de nieuwe hybriderassen en een verbeterde teelttechniek.

Door uitgebreide opvolging van de proefvelden van leveranciers en van proefcentra, kunnen we diverse soorten naar waarde schatten. Samen met onze eigen ervaringen biedt die kennis de solide basis om je het gepaste zaad binnen de gewenste graansoort voor te stellen.

Verhuur van zaaimachines

Naast de zaden kan je bij ons ook terecht voor de huur van zaaimachines.  Wij hebben diverse zaaimachines in ons aanbod om het juiste zaairesultaat te bereiken. Wij beschikken namelijk over een doorzaaier, een graszaaimachine, een graanzaaimachine, maïsplanters…

Deze zaaimachines kunnen op ons depot te Oudsbergen opgehaald worden na reservatie.

Veelgestelde vragen over zaden

Heb je nog vragen over zaden? Contacteer ons.

Wat is jullie rassenaanbod?

Onze rassen zijn afhankelijk van het doel en het type. Contacteer een van onze adviseurs voor het juiste aanbod. Jaarlijks organiseren we een demodag om onze rassen voor te stellen.

Hoeveel bedraagt de zaaizaaddichtheid?

De zaaizaaddichtheid is afhankelijk van het type zaaizaad maar ook afhankelijk van het doel van de teelt. Een van onze adviseurs legt je bij de aankoop uit wat de zaaizaaddichtheid bedraagt.

logo close menu