Gewasbescherming

Een gepaste gewasbescherming begint bij kennis. Dat betekent enerzijds een inzicht in de nieuwe producten, onkruiden en de heersende instectenplagen, maar anderzijds ook een goed beeld hebben van de problematiek via een controle op het veld. Aegten zet sterk in op een grondige kennis van de problematiek om een gepaste bestrijdingstechniek aan te bieden.

We helpen je graag verder

Productkennis

We onderhouden voortdurend contact met de verschillende producenten van bestrijdingsmiddelen. Hun vertegenwoordigers bezoeken ons om recente ontwikkelingen en nieuwe producten toe te lichten. Wij volgen regelmatig studiedagen en opleidingen bij de producenten of bezoeken hun proefvelden om onze kennis over onkruiden en de werking van nieuwe producten up-to-date te houden.

Controle op het veld

Om onze productkennis aan het juiste probleem te linken, verwerven we via controle op het veld een correct inzicht in de problematiek. Welke onkruiden zijn er precies aanwezig? Welke schimmel ontwikkelt zich? Die informatie stelt ons in staat een gepast bespuitingsschema voor te stellen met het meest geschikte herbicide, fungicide of insecticide of een mix van producten. Het doel is met zo weinig mogelijk middelen het gewenste resultaat te bereiken zonder een schadelijke impact voor het milieu.

Tips voor een goed beheer van bestrijdingsmiddelen

  • Bewaar sproeimiddelen altijd in een vorstvrije ruimte.
  • Zorg dat de ruimte goed verlucht is.
  • Reinig de spuittoestellen op de juiste manier.
  • Maak gebruik van een georganiseerde ophaling van lege bussen en verpakkingen.
  • Spuit op het juiste tijdstip en met een juiste dosering.
  • Draag altijd gepaste kleding en gebruik een masker en bril om de ogen en de mond te beschermen.

Ophaling lege verpakkingen

Eenmaal per jaar op het einde van het seizoen organiseren we een ophaling van lege fytoverpakkingen in samenwerking met Agri-recover. Dan kunnen alle gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen de lege verpakkingen bij ons binnenbrengen. Om lege verpakkingen binnen te brengen, dienen deze grondig gereinigd te worden en gesorteerd in de daarvoor bestemde zakken van Agri-recover. Deze zijn steeds bij ons af te halen.

Veelgestelde vragen over gewasbeschermingsmiddelen

Heb je nog vragen over gewasbescherming? Contacteer ons.

Waar breng ik mijn lege bussen binnen?

Eenmaal per jaar, op het einde van het seizoen, organiseren we een ophaling van lege fytoverpakkingen in samenwerking met Agri-recover. Dan kunnen alle gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen de lege verpakkingen bij ons binnenbrengen.

Kan iedereen sproeistoffen komen afhalen?

Bij ons kan je enkel terecht voor professionele sproeistoffen indien je beschikt over een fytolicentie van klasse P2 of P3.  Aangezien we over een CDG-erkenning beschikken, bieden wij ook Nederlandse gewasbeschermingsmiddelen aan voor klanten die in het bezit te zijn van een fytolicentie met distributie of gebruikersdoeleinden.

Wat moeten we doen als de herkenning vervallen is van een product?

Deze kunt u samen met de lege verpakkingen binnenbrengen tijdens de Agri-recover ophalingen op de oneven jaartallen.

logo close menu